Bli en del av Mitel User Group Sweden

Påverka produktutvecklingen

Var med och påverka utvecklingen av Mitels produkter i framtiden.

Ta del av utbildningar

Ta del av utbildningar och de senaste nyheterna om Mitels produkter.

Nätverka och skapa kontakter

Delta i seminarier och träffa andra personer med ansvar för telekommunikation.